dimarts, 14 de març de 2023

ILP pel 6% del PIB a educació

Des de la Federació d’Educació estem impulsant una ILP (iniciativa legislativa popular) per aconseguir que la inversió en educació s’incrementi fins a, com a mínim, el 6 % del PIB de Catalunya. Amb dades del 2020, encara ens trobem —només!— en el 3,82 %.

L’educació pateix des de fa anys una manca de finançament que repercuteix en ràtios molt elevades i en infraestructures públiques molt precàries (males condicions tèrmiques, barracons, lavabos, biblioteques o laboratoris antiquats…). A més, encara no s’ha desplegat el decret del sistema educatiu inclusiu,no s’han revertit les retallades per al personal, no s’han homologat les condicions de tots els professionals de l’educació ni tampoc s’ha implementat una coeducació real. També calen més recursos per a la immersió lingüística, falta encara molta oferta pública dels 0 als 3 anys,no està garantida una oferta pública suficient i equilibrada de places de formació professional de qualitat o no tenim els recursos necessaris per a la universitat pública, entre una llarga llista d’altres mancances.
 
Per això, necessitem la teva ajuda i et demanem que signis aquesta ILP. Ja tens els plecs de signatures a CCOO de la teva localitat i, perquè aquesta iniciativa tiri endavant, en caldran 50.000. Són imprescindibles per millorar la partida destinada a educació i garantir-ne, així, la qualitat, l’equitat i la inclusivitat.
 
Una iniciativa com aquesta només pot sortir d’un sindicat de classe com CCOO, i enfortir-nos és la millor manera de defensar l’educació. En aquest sentit, el dimarts 14 de març serà un dia molt important per a l’educació pública de Catalunya: se celebraran les eleccions sindicals del personal docent. Segur que al teu entorn coneixes molts mestres i professors i professores que treballen en un centre públic (familiars, docents dels teus fills i filles, veïns i veïnes…) i ens agradaria que els demanessis que votessin CCOO perquè ens hi juguem la nostra representativitat i la nostra força a l’educació pública. Volem aconseguir ser el primer sindicat del sector per exigir al Departament d’Educació que ens escolti, ens reconegui i comenci a negociar de veritat per aconseguir l’educació que ens mereixem com a país, així com unes millors condicions laborals per als seus professionals.
 
Moltes gràcies per endavant i una abraçada molt gran!
 
Federació d’Educació de CCOO de Catalunya

#CCOOmpromesesAmblEducació 
#GentComTuMilloraElMon

/

Desde la Federación de Educación estamos impulsando una ILP (iniciativa legislativa popular) para conseguir que la inversión en educación se incremente hasta, como mínimo, el 6% del PIB de Cataluña. Con datos del 2020, todavía nos encontramos —solo!— en el 3,82%.

La educación sufre desde hace años una carencia de financiación que repercute en ratios muy elevadas y en infraestructuras públicas muy precarias (malas condiciones térmicas, barracones, lavabos, bibliotecas o laboratorios anticuados…). Además, todavía no se ha desplegado el decreto del sistema educativo inclusivo,no se han revertido los recortes para el personal, no se han homologado las condiciones de todos los profesionales de la educación ni tampoco se ha implementado una coeducación real. También hacen falta más recursos para la inmersión lingüística, falta encara mucha oferta pública de los 0 a los 3 años,no está garantizada una oferta pública suficiente y equilibrada de plazas de formación profesional de calidad o no tenemos los recursos necesarios para la universidad pública, entre una larga lista otras carencias.

Por eso, necesitamos tu ayuda y te pedimos que firmes esta ILP. Ya tenso los pliegos de firmas a CCOO de tu localidad y, para que esta iniciativa salga adelante, harán falta 50.000. Son imprescindibles para mejorar la partida destinada a educación y garantizar, así, la calidad, la equidad y la inclusividad.

Una iniciativa como esta solo puede salir de un sindicato de clase como CCOO, y fortalecernos es la mejor manera de defender la educación. En este sentido, el martes 14 de marzo será un día muy importante para la educación pública de Cataluña: se celebrarán las elecciones sindicales del personal docente. Seguro que a tu entorno conoces muchos maestros y profesores y profesoras que trabajan en un centro público (familiares, docentes de tus hijos e hijas, vecinos y vecinas…) y nos gustaría que los pidieras que votaran CCOO porque nos jugamos nuestra representatividad y nuestra fuerza a la educación pública. Queremos conseguir ser el primer sindicato del sector para exigir al Departamento de Educación que nos escuche, nos reconozca y empiece a negociar de verdad para conseguir la educación que nos merezcamos como país, así como unas mejores condiciones laborales para sus profesionales.

Muchas gracias por adelantado y un abrazo muy grande!

Federación de Educación de CCOO de Cataluña

#CCOOmpromesesAmblEducació 
#GentComTuMilloraElMon
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada