dilluns, 15 de desembre de 2014

Cinc anys sense conveni TICEl passat 10 de desembre, va tenir lloc una nova reunió de negociació del Conveni, on destaquem els següents punts:

1. CONTESTACIÓ DE L'AEC A LA NOSTRA PROPOSTA:
La patronal AEC va dir que la nostra proposta de jornada és insuficient per arribar a un acord, sense concretar en quins aspectes, i demanant esperar fins a tenir una visió global de la negociació.
2. ES PRORROGA L'ACORD DE NEGOCIACIÓ I MANTENIMENT DEL CONVENI:
Hem sol·licitat, com teníem previst, estendre la negociació i per tant prorrogar l'acord de negociació i de manteniment tàcit del conveni, que caduca el 31 de desembre. Encara que sol·licitem una extensió fins al 31 de març, la patronal només ha acceptat unapròrroga fins al 31 de gener de 2015.  
3. NOVA PROPOSTA DE LA PATRONAL SOBRE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL:
L'AEC va aportar la seva nova proposta de classificació professional detallada:
·  Proposta de la patronal de nous salaris i grups professionals: concretar la seva proposta anterior i com a novetat ara aquests salaris base serien només per a les persones de nou ingrés, mentre que la plantilla actual mantindria el seu salari base vigent. El plus conveni actual desapareixeria per a les persones noves o les promocions.
·  Tornen a insistir en l'eliminació de l'antiguitat actual, canviant els triennis actuals del 5% per tres biennis del 3%. La novetat de la nova proposta de la patronal, és que en cas d'una promoció professional s'aplicarien de nou els tres biennis i que per a la plantilla actual, els biennis s'aplicarien sobre el salari base vigent.
4. AVANÇAMENT DE LA NOSTRA RESPOSTA A LA PROPOSTA SALARIAL DE LA PATRONAL:
Encara que millorada, la proposta de la patronal segueix empitjorant les condicions del conveni actual, fonamentalment per a les noves contractacions, i per a tot el sector a mitjà termini.
La Reforma Laboral obliga els convenis col·lectius a migrar del sistema de categories professionals a grups, i a més portem molts anys reivindicant una modernització i adequació a la realitat del sector de la classificació professional del nostre conveni. Però renovar el conveni no ha d'implicar una baixada generalitzada de taules salarials, després de cinc anys sense pujada salarial.
Alguns grups incorporen diverses categories professionals i la patronal proposa el salari menor per a tot el grup, la qual cosa s'ha de revisar necessàriament. D'aquí la nostra proposta d'incorporar diversos nivells salarials dins dels grups professionals, com a possible solució.
A més veiem novetats pel que fa a l?enquadrament de categories que seria imprescindible modificar. Un exemple que impossibilita l'acord seria l?Analista Programador, amb salari base actual de 21.555 euros més plus conveni que la patronal proposa reduir a 18.000 euros anuals.
Quant a la modificació de l'actual antiguitat pel sistema de tres biennis, repetim que ara no toca i per tant L'ANTIGUITAT NO ES TOCA. La proposta de l'AEC és un sistema d'antiguitat igualment, però molt retallat, passant de 9 triennis a l?equivalent a 2 triennis (3 biennis), incrementables en altres dos amb cada promoció, d'haver-hi.
En tot cas, la classificació professional és un tema independent de l'antiguitat, i com a tal seguirem negociant i posant sobre la taula la nostra proposta de grups professionals i salarial.
5. SEGÜENT REUNIÓ:
La següent reunió està prevista per al dia 13 de gener, en què ens vam comprometre a aportar la nostra resposta i proposta alternativa, completant la nostra proposta de classificació professional de juny 2013. Accedeix a tots els comunicats del conveni.
SÍ A UN #ConvenioTIC DIGNE JA!
Català:

Castellano:
2014-12-12_Comunicado_36_-_Cinco_anos_sin_convenio_TIC.pdf

dijous, 27 de novembre de 2014

Nou model de nomina

Aquí us presentem el nou model de nomina (segons BOE 273 / 2014.11.11) que deu ser d'aplicació abans del mes de maig de 2015.

Aquest model deixarà més informació sobre les cotitzacions de la Seguretat Social
documents relacionats:dimecres, 26 de novembre de 2014

Compensació d'hores i dies - 2014

Com ja comença a ser habitual aquest any l'administrador de Alten presentar unilateralment un calendari i, malgrat tots els esforços del comitè, no s'ha arribat a signar calendari conjuntament.
Com el calendari no ha modificat les condicions que tenim reflectides anteriorment podeu sol·licitar dies de compensació pels següents casos:

  • Es pot sol·licitar un dia de compensació a gaudir al mes de desembre si s'han realitzat 10 o més dies de vacances en jornada intensiva (durant el mes d'agost).
  • Els treballadors amb contracte anterior al 2009 poden sol·licitar un dia de compensació en el mes de desembre per ajust d'hores anuals.
  • En cas que no es puguin realitzar aquestes compensacions o dies pendents de vacances el 2014 per necessitats de projecte / negoci es consideraran hores extres a compensar per l'empresa.Recordem a més que els empleats que excedeixin el còmput d'hores treballades durant el 2014 podran sol·licitar la seva compensació durant el 2014 informant com 'Permís Oficial - Ajust de jornada anual' a la intranet de Alten. En cas de no poder ser gaudides durant el 2014 per necessitats de projecte o negoci passaran a ser hores extraordinàries a compensar, preferentment, per descans multiplicant per 1.75 o, si no per diners segons acordin amb els seus responsables (usualment Alten les compensa multiplicant per 1.5 ).

dilluns, 24 de novembre de 2014

FESTES LABORALS A CATALUNYA 2015

Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2015
les següents:
1 de gener (Cap d’Any).
6 de gener (Reis).
3 d'abril (Divendres Sant).
6 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).
1 de maig (Festa del Treball).
24 de juny (Sant Joan).
15 d'agost (l'Assumpció).
11 de setembre (Diada Nacional de
Catalunya).
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya).
8 de desembre (la Immaculada).
25 de desembre (Nadal).
26 de desembre (Sant Esteve).

FESTES LOCALS
BARCELONA - 1 de juny i 24 de setembre

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

dimecres, 12 de novembre de 2014

Resumen reunión negociación convenio TIC 12 Noviembre

RESUMEN REUNION DE NEGOCIACION DEL CONVENIO TIC DE AYER

Ayer mantuvimos como estaba previsto otra reunión de la mesa de negociación del convenio del sector TIC y de Estudios de Mercado, para la cual la patronal AEC nos aportó, según se había comprometido, un documento detallado de su propuesta de tiempo de trabajo, incluyendo jornada, guardias y desplazamientos. Durante la reunión nos explicaron y debatimos el documento, y nos comprometimos a enviar nuestros comentarios por escrito.

Cuando tengamos el documento con nuestros comentarios lo distribuiremos, así como el resumen de la propuesta que nos entregó la patronal, pero te adelantamos los puntos más importantes:

-          Duración y distribución de la jornada :

En general el planteamiento de redactado que ha aportado la patronal nos ha parecido inaceptable, y un retroceso frente a reuniones anteriores. Es verdad que esta propuesta de la AEC incluye alguna mejora frente a propuestas anteriores, como por ejemplo limitan sus pretensiones iniciales de posible flexibilidad horaria en función de necesidades del cliente, a una hora antes o después de la de inicio y fin de la jornada establecida en la empresa, con el límite en cualquier caso de las 7:00 como hora de inicio, y las 20:00 como hora de fin en invierno, y las 18:00 en verano.

A pesar de algunos avances, insuficientes todavía, ha habido retrocesos que se tienen que eliminar a toda costa de la propuesta para poder llegar a acuerdo, como por ejemplo la pretensión de poder ampliar la jornada diaria a 10 horas o eliminar la  justificación e información para poder aplicar un horario distinto de la jornada ordinaria habitual.    

En la reunión dejamos claro que su propuesta nos parecía un retroceso e insistimos en nuestra propuesta de jornada, que incluye entre otros puntos la disminución de la jornada anual, flexibilidad de entrada, hora de comida y salida para conciliación, extensión de la jornada de verano a dos meses, y en caso de tener que trabajar por la tarde durante la jornada de verano debido al horario del cliente, fijación de la compensación a percibir.   


-          Guardias y disponibilidad:

La propuesta de la patronal AEC contempla una compensación de las intervenciones en tiempo libre equivalente o dineraria, en un plazo de seis meses. Nuestro planteamiento sigue siendo la consideración de las intervenciones como horas extraordinarias. Ha habido también algún avance, como incluir el tiempo de desplazamiento en la compensación de las intervenciones. Nuestra principal discrepancia está en la forma de adscripción al sistema de guardias, ya que para CC.OO. tiene que ser voluntaria.
  
También aportó la patronal más detalle sobre la compensación de desplazamientos, con algún avance, aunque todavía insuficiente, dentro de la provincia.


La próxima reunión de negociación está prevista para el día 24 de noviembre.

divendres, 12 de setembre de 2014

COMUNICADO 30 CONVENIO TIC: Convocada reunión de negociación del Convenio

Esta mañana se ha convocado una reunión de negociación del convenio TIC para retomar las negociaciones bloqueadas desde abril, con la intención de avanzar en las propuestas por ambas partes. La reunión será el 24 de septiembre, tras firmar en julio, como informamos, la extensión del compromiso de mantenimiento de la vigencia del convenio y de continuar la negociación.

Nuestro objetivo es avanzar en la negociación de los horarios en cliente, desplazamientos, guardias ­disponibilidades y turnos fundamentalmente. Llevamos ya unos meses trabajando en la recopilación de información de condiciones en cliente y en las distintas empresas y proyectos para concretar estas propuestas, mediante encuestas que seguiremos realizando, para lo cual nos gustaría contar con tu colaboración.

Además, el convenio necesita una nueva clasificación profesional actual, clara, y acorde con la realidad.


Recordarte que en la web (http://www.ccoo­servicios.es/convenios/conveniotic/) dispones de toda la información sobre la negociación del convenio hasta la actualidad.

dijous, 6 de març de 2014

8 de març, dia Internacional de la Dona

Les reduccions de jornada per cura de menor, persona amb discapacitat o familiar dependent constitueixen un dret individual de treballadors i treballadores. Segons dades del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, són les dones les úniques que l’exerceixen, el 96% de les reduccions de jornada les fan les dones.La consideració que les dones estan menys compromeses amb la seva feina, i la percepció que el seu salari és complementari al del seu cònjuge, actua en contra de la seva contractació, retribució i carrera professional i forma part d’una cultura organitzativa empresarial que, a priori, menysvalora el paper de les dones i les considera menys rendibles. Estereotips de gènere que les situa en un major risc potencial de ser les primeres candidates en els plans de reducció de plantilles.

La falta de polítiques d’ inversió en serveis públics de la cura ( escoles infantils, atenció a persones dependents…) i de foment de la corresponsabilitat d’homes i dones, fan incompatible la vida laboral amb la personal i familiar de les dones en igualtat de tracte i oportunitats que els seus companys. La falta de corresponsabilitat precaritza el treball de les dones.
Cada dia es perden drets socials i laborals, i amb ells, vies per a la igualtat. Actualment, la possibilitat de conciliar és cada vegada més reduïda, donada la flexibilitat del treball i l’ augment de la mobilitat, la qual cosa implica l’increment de la individualització i de l’autonomia de la vida familiar.
És necessari un canvi radical en les polítiques publiques, el Govern ha reduït la inversió en escoles infantils i dependència; i en l’última Llei de Pressupostos ha retardat fins a l’ 1 de gener de 2015 l’entrada en vigor del permís de paternitat de 4 setmanes. La nova Llei d’Educació tampoc ajuda, és imprescindible educar en la corresponsabilitat, i és la coeducació l’estratègia d’emancipació que combat la injustícia i el mal provocat per la discriminació sexista.
Així doncs, s’ajornen mesures adequades i s’aprofundeix en les que han demostrat els seus efectes negatius.
Volem cuidar igual, volem ser corresponsables. Com ho fem?
Per a CCOO les polítiques d’igualtat són prioritàries. En aquest sentit, cal corregir els motius d’aquest desequilibri , el desigual repartiment de les responsabilitats familiars, les dificultats de conciliació, la falta de flexibilitat i de racionalització , així com la persistència de certs estereotips. En la negociació col·lectiva, són els convenis col·lectius i plans d’igualtat l’eina transcendental en la nostra tasca de garantir la igualtat efectiva de tracte i oportunitats de dones i homes a les empreses.
Les mesures de corresponsabilitat són una inversió a les empreses. Una plantilla motivada, implicada i compromesa és el seu millor actiu.
Ser corresponsable és una responsabilitat compartida en la lluita per la igualtat, i COMPARTIR ÉS GUANYAR, un benefici per a tota la societat.
Secretaria de la dona
8 de març de 2014

Comunicat sobre temps de l'esmorzarEl passat 7 de febrer la Direcció empresa en va enviar un comunicat indicant que:

El descanso comúnmente conocido como “tiempo del bocadillo o café“ no computará como tiempo efectivo de trabajo en ningún caso

Davant d’això des de el Comitè de Barcelona vam indicar a la mateixa Direcció el nostres desacord amb aquest punt del comunicat, i per aquest motiu es va demanar la rectificació de la mateixa.

La base d’aquesta reclamació es que des de novembre de 2007 tenim reconegut que els 20 minuts de “bocadillo” es temps efectiu de treball, fet que ara mateix Alten vol eliminar com un dret.


Com es evident la Direcció de Alten no va respondre a aquesta petició de la RLT, davant això el Comitè  es va veure obligat a demanar al Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) una mediació sobre aquest qüestió.

La citació era per el divendres 28 de febrer a les 10:00 i com es evident la Direcció de Alten no s’ha presentat al·legant problemes de agenda, des de el Comitè entenent que es positiu mantenir oberta la via del diàleg hem acceptat un aplaçament per el proper divendres 7 de Març on esperem que la Direcció es presenti.

Ja informarem el proper divendres 7 de Març dels fets del TLC

dimecres, 15 de gener de 2014

Ampliació de la reducció de jornada per guarda legal de fill/filla fins els 12 anys

El passat 21 de desembre de 2013 es va aprovar el Reial Decret 16/2013, en el que en el seu article 1 recull, entre altres qüestions, l'ampliació fins als 12 anys del període de temps en el qual els treballadors i treballadores podran sol·licitar una reducció de jornada per guarda legal per a la cura dels seus fills o filles.

D'aquesta forma, el gaudi d'aquest dret s'amplia en 4 anys respecte al que establia la normativa abans del Reial Decret esmentat.

Poden acollir-se a aquesta mesura tots els treballadors o treballadores amb fills/filles menors de 12 anys de la següent forma: 
  • Si ja s'està gaudint d'una reducció de jornada per cura de fill/filla, aquest període s'amplia fins als 12 anys.
  • Si el fill/filla va complir ja els vuit anys i per tant es va deixar de gaudir de la reducció, es pot tornar a sol·licitar una nova fins als 12 anys.
  • Si és la primera vegada, lliurant un escrit de sol·licitud amb l'horari desitjat i fins que el nen/nena tingui com a màxim 12 anys.
La concreció horària de la reducció la determina el treballador dins de la jornada laboral de l'empresa. Si la companyia no accepta l'horari sol·licitat, posa't en contacte amb un delegat o delegada de CCOO i t’informarem com ja hem fet amb altres companys que han tingut problemes en aquest àmbit.

L'ampliació de la reducció de jornada forma part d'un Reial Decret més ampli que, encara que el nom que rep és “medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores” la majoria d'elles incideixen en una major desregulació del contracte a temps parcial, convertint-lo definitivament en un contracte de lliure disposició.

Si vols veure el contingut complet del Reial decret 16/2013 pots veure-ho aquí.
Així mateix, si vols consultar l'informe realitzat per CCOO sobre aquest RD pots veure-ho aquí.