dilluns, 6 de març de 2023

8 de Març - Dia Internacional de les Dones Treballadores

Arribem a un nou 8 de març amb grans avançaments en les mesures d'igualtat, així i tot, perdura la divisió per sexe.

Entre algunes de les desigualtats es troba; una taxa d'atur femení que continua sent superior a la masculina, l'accés a càrrecs de direcció que continua estant limitat a les dones, la desvaloració en els seus llocs de treball de les persones que s'acullen a l'opció de reduccions de la seva jornada per a la cura de fills o altres persones a càrrec seu.

Els Plans d'Igualtat i la conscienciació de tots nosaltres són les millors eines, per a erradicar les diferències en les carreres professionals i la bretxa salarial existent entre dones i homes.

Desitjant que en aquest any es doni un avanç en nom de la igualtat, i que tothom tingui un salari i treball digne, esperem el vostre suport i conscienciació.

Aprofiten per informar-vos del programa d'algunes de les accions organitzades per al 8 de març:

Barcelonès

Badalona
9 de març a les 10 h
Cinefòrum: documental sobre la igualtat
Local de CCOO a Badalona
 
L’Hospitalet de Llobregat
3 de març a les 9.30 h
Jornada del 8-M
Centre Cultural La Bòbila
Mercabarna Barcelona  
9 de març a les 9.30 h
“Estratègies per als plans d’igualtat”

 

Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf
 
Cornellà de Llobregat
10 de març
Acte central “Per què 8M?” Amb a la presentació del vídeo “Dones Compromeses, Dones Oblidades”, l’exposició “Treballadores domèstiques migrants al Líban” (de la Fundació Pau i Solidaritat) i la inauguració d’una escultura en homenatge a les Dones Treballadores.
 
Vilafranca del Penedès
9 de març a les 10 h
“Les dones en el món laboral. Passat, present i futur”
 
Igualada
5 de març a les 9 h
Caminada al santuari de Collbàs; la sortida serà des de Can Titó (Vilanova del Camí)

Tarragona
 
Tarragona
8 de març a les 12 h
Lectura del manifest i manifestació fins a l’ajuntament
Plaça de la Dona Treballadora
 
Reus
8 de març a les 17 h 
Lectura del manifest
Plaça de la Dona Treballadora
 
Tortosa
8 de març a les 11 h
Concentració a la plaça de l’Ajuntament. Acte lila i cançó.
A les 12 h
Lectura del manifest. 
 

Girona

Girona
5 de març
Jornada informativa per a les treballadores de la llar sobre la nova legislació i les novetats en matèria d’estrangeria
 
8 de març
Matí: cinefòrum al Museu del Teatre de Girona
Tarda: Plataforma Feminista Gironina. Concentració i lectura del manifest

 

Lleida
 
Lleida
8 de març a les 9 h
 
Esmorzar i benvinguda al sindicat
 
A les 10 h
Jornada d’acció sindical: “La igualtat és un pla que funciona. Feminitzem el món laboral”
 
A les 12 h
Performance i lectura del manifest de CCOO de Catalunya a la plaça de Ricard Viñes de Lleida
 
A la tarda, CCOO de Lleida participarà en la manifestació que convoca el moviment feminista Marea Lila a Lleida. 
 
 
Vallès Occidental i Catalunya Central
 
Terrassa
8 de març a les 18.30 h
Convocatòria al monument de la dona i manifestació
 
18 de març a les 10.30 h
Gimcana feminista
 
Federació d’Indústria
6 de març de 10 h a 14 h
“Realitats a les taules de negociació dels plans d’igualtat”
Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona)
 
Federació de Serveis
14 de març de 9.45 h a 12 h
Sala 11, primer pis (Via Laietana, 16, de Barcelona)
“Construïm igualtat”
 
Acció Jove
7 de març a les 18 h
Taller sobre inseguretats i xarxes socials
Sala d’actes de CCOO (Via Laietana, 16, de Barcelona)

 

 Ens veiem!!

//

Llegamos a un nuevo 8 de marzo con grandes adelantos en las medidas de igualdad, aun así, perdura la división por sexo.

Entre algunas de las desigualdades se encuentra; una tasa de paro femenino que continúa siendo superior a la masculina, el acceso a cargos de dirección que sigue estando limitado a las mujeres, la desvalorización en sus puestos de trabajo de las personas que se acogen a la opción de reducciones de su jornada para el cuidado de hijos u otras personas a su cargo.

Los Planes de Igualdad y la concienciación de todos son las mejores herramientas, para erradicar las diferencias en las carreras profesionales y la brecha salarial existente entre mujeres y hombres.

Deseando que en este año se dé un avance en aras de la igualdad, y que todo el mundo tenga un salario y trabajo digno, esperamos vuestro apoyo y concienciación.

Os informamos del programa de algunas de las acciones organizadas para el 8 de marzo:

Barcelonès
 
Badalona
9 de marzo a las 10 h
Cinefòrum: documental sobre la igualdad
Local de CCOO en Badalona
 
L'Hospitalet de Llobregat
3 de marzo a las 9.30 h
Jornada del 8-M
Centro Cultural La Bòbila
 
Mercabarna Barcelona
9 de marzo a las 9.30 h
“Estrategias para los planes de igualdad”
 
Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia y Garraf
 
Cornellà de Llobregat
10 de marzo
Acto central “Por qué 8M?” Con a la presentación del video “Mujeres Comprometidas, Mujeres Olvidadas”, la exposición “Trabajadoras domésticas migrantes en el Líbano” (de la Fundación Pau y Solidaridad) y la inauguración de una escultura en homenaje a las Mujeres Trabajadoras.
 
Vilafranca del Penedès
9 de marzo a las 10 h
“Las mujeres en el mundo laboral. Pasado, presente y futuro”
 
Igualada
5 de marzo a las 9 h
Andada al santuario de Collbàs; la salida será desde Can Titó (Vilanova del Camí)
 
Tarragona
 
Tarragona
8 de marzo a las 12 h
Lectura del manifiesto y manifestación hasta el ayuntamiento
Plaza de la Mujer Trabajadora
 
Reus
8 de marzo a las 17 h Lectura del manifiesto
Plaza de la Mujer Trabajadora
 
Tortosa
8 de marzo a las 11 h 
Concentración en la plaza del Ayuntamiento. Acto lila y canción.
A las 12 h
Lectura del manifiesto
 
Girona
 
Girona
5 de marzo
Jornada informativa para las trabajadoras del hogar sobre la nueva legislación y las novedades en materia de extranjería
 
8 de marzo
Mañana: cinefòrum al Museo del Teatro de Girona
Tarde: Plataforma Feminista Gerundense. Concentración y lectura del manifiesto
 
Lleida
 
Lleida
8 de marzo a las 9 h
Almorzar y bienvenida al sindicato
 
A las 10 h
Jornada de acción sindical: “La igualdad es un plan que funciona. Feminizamos el mundo laboral”
 
A las 12 h
Performance y lectura del manifiesto de CCOO de Cataluña en la plaza de Ricard Viñes de Lleida
 
Por la tarde, CCOO de Lleida participará en la manifestación que convoca el movimiento feminista Marea Lila en Lleida
 
Vallès Occidental y Cataluña Central
 
Terrassa
8 de marzo a las 18.30 h
Convocatoria al monumento de la mujer y manifestación
 
18 de marzo a las 10.30 h
Gincana feminista
 
Federación de Industria
6 de marzo de 10 h a 14 h
“Realidades a las tablas de negociación de los planes de igualdad”
Salón de actos de CCOO (vía Laietana, 16, de Barcelona)
 
Federación de Servicios
14 de marzo de 9.45 h a 12 h
Sala 11, primer piso (vía Laietana, 16, de Barcelona)
“Construimos igualdad”
 
Acción Joven
7 de marzo a las 18 h
Taller sobre inseguridades y redes sociales
Salón de actos de CCOO (vía Laietana, 16, de Barcelona)
 
Nos vemos!!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada