dimarts, 7 de març de 2023

Dia Internacional de la Dona (8 de març)

Amb motiu del Dia Internacional de la Dona (8 de març), volem posar a la dona en el centre de mira, atorgant una especial atenció en la seva situació, volem recordar-los que tinguin sempre en compte; que l'entorn laboral ha d'estar lliure de conductes i comportaments hostils o intimidatoris cap a la seva persona.

Una igualtat efectiva entre homes i dones passa per erradicar les conductes contràries a la dignitat de les dones.

Per a donar el nostre suport a les dones i tota aquella persona que pugui patir qualsevol tipus d'assetjament, indicar-los que des de CCOO volem prevenir qualsevol situació per discriminació o violència de gènere i/o sexual.

Us recordem que estem a la vostra disposició en el correu comitealtenbarcelona@gmail.com garantint la confidencialitat de les vostres comunicacions, perquè pugueu consultar-nos qualsevol situació sobre aquest tema, i poder adoptar les mesures necessàries per a posar fi a la discriminació de gènere, la violència familiar i totes les formes d'assetjament que dificulti un bon clima laboral en qualsevol lloc de treball al qual hagi estat designada la persona.

/

Con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), queremos poner a la mujer en el centro de mira, otorgando una especial atención en su situación, queremos recordarles que tengan siempre en cuenta; que el entorno laboral debe estar libre de conductas y comportamientos hostiles o intimidatorios hacia su persona.

Una igualdad efectiva entre hombres y mujeres pasa por erradicar las conductas contrarias a la dignidad de las mujeres.

Para dar nuestro apoyo a las mujeres y toda aquella persona que pueda sufrir cualquier tipo de acoso, indicarles que desde CCOO queremos prevenir cualquier situación por discriminación o violencia de género y/o sexual.

Os recordamos que estamos a vuestra disposición en el correo comitealtenbarcelona@gmail.com garantizando la confidencialidad de vuestras comunicaciones, para que podáis consultarnos cualquier situación al respecto, y poder adoptar las medidas necesarias para acabar con la discriminación de género, la violencia familiar y todas las formas de acoso que dificulte un buen clima laboral en cualquier lugar de trabajo al que haya sido designada la persona.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada