dijous, 16 de febrer de 2012

2a Circular COMFIA sobre la Reforma Laboral - Modificaci​ons Substancia​ls


Perquè dóna tot el poder a l'empresari i desequilibra les relacions laborals !


La reforma laboral aprovada pel govern augmenta, de forma desproporcionada, la capacitat de l'empresari per modificar i rebaixar, unilateralment, les condicions de treball dels treballadors i treballadores, facilitant i ampliant les vies per les quals pot actuar:

1r Mitjançant la modificació substancial de condicions:

·         Les condicions laborals dels treballadors/es poden ser modificades a l'empara de les noves causes objectives: les que estiguin relacionades amb la competitivitat, productivitat o organització tècnica o del treball en l'empresa. És a dir, qualsevol causa val.

·         Permet la modificació i reducció de salaris en incloure aquest nou supòsit a l'ampli llistat que ja existia: a) Jornada de treball, b) Horari i distribució del temps de treball, c) Règim de treball a torns, d) Sistema de remuneració i quantia salarial, i) Sistema de treball i rendiment, f) Funcions.

·         Amplia la mobilitat funcional permetent el canvi de funcions fora del grup professional, superior o inferior. 

·         Les noves causes objectives esmentades en el punt primer, són també d'aplicació per a la mobilitat geogràfica i trasllats, per la qual cosa es fa més fàcil si cap, la justificació per plantejar-la. 


2n A través de la desvinculació o inaplicació del Conveni Col·lectiu (sectorial o d'empresa):

·         Es faciliten les causes per la inaplicació de condicions i s’introdueixen noves causes econòmiques (dos trimestres consecutius en la disminució de vendes o beneficis), s'afegeixen també causes tècniques, productives i organitzatives.

·         Abans d'aquesta reforma, només estava regulada la inaplicació o desvinculació salarial, amb garanties i controls, mitjançant la negociació.

La nova regulació, trenca radicalment amb l'anterior i afegeix possibilitats de modificar:

a) Jornada de treball: fins ara la jornada màxima d'un conveni sectorial no es podia modificar, b) Horari i la distribució del temps de treball, c) Règim de treball a torns, d) Sistema de remuneració i quantia salarial: trencant amb l'estructura del sector,  i) Sistema de treball i rendiment, f) Funcions, g) Millores voluntàries de l'acció protectora de la Seguretat Social: fins ara no es podia modificar.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada